Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez powyższy serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Firma „Zajęcia językowe – Karolina Kapała”, z siedzibą przy Ul. Szmaragdowa 473, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP 6832116957 REGON 389900950

3. Procedury wewnętrzne

Z myślą o bezpieczeństwie powierzonych nam danych opracowaliśmy procedury oraz zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi oraz aktami prawa wspólnotowego.

4. Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.

5. Realizacja funkcji pozyskiwanych informacji.

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
    a) Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach.
    b) Poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis gromadzi tylko informację dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Wgląd w dane zawarte w formularzu przysługuje osobie je tam umieszczającej. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, wynikające z rozwoju technologii internetowej, czy tez zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób jawny oraz przejrzysty.

10. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.