Przejdź do treści

Blog

Czasowniki nieregularne

#angielski #czasownikinieregularne Czasowniki nieregularne w języku angielskim – jak je stosować w przeczeniach.Aby stosować czasowniki nieregularne w przeczeniach w języku angielskim, musisz używać odpowiedniej formy

Czytaj więcej »

Czasowniki nieregularne

#angielski #czasownikinieregularne Czasowniki nieregularne w języku angielskim – jak je stosować w pytaniach.Aby stosować czasowniki nieregularne w pytaniach w języku angielskim, należy pamiętać o odpowiedniej

Czytaj więcej »

Czasowniki nieregularne

#angielski #czasownikinieregularne W języku angielskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, które różnią się od regularnych czasowników w odmianie formy przeszłej oraz czasu przeszłego i czasownika biernego.

Czytaj więcej »

Czasowniki niregularne

#angielski #czasownikinieregularne Czasowniki o nieregularnej odmianie wprowadzane są już na zajęciach w szkole podstawowej, mimo to wiele osób wciąż ma problem z posługiwaniem się nimi.

Czytaj więcej »

Past Simple

#pastsimple#angielski Dzisiaj kolejna porcja ćwiczeń – pozwalających na opanowanie Present Simple 👏 Po więcej zapraszam tutaj : Exercise 1: Fill in the blanks with the correct

Czytaj więcej »

Past Simple

Dzisiaj praktyczne ćwiczenia oraz odpowiedzi – po więcej ćwiczeń zapraszam tutaj : Wstaw was/ were w poniższych zdaniach1. Mum and Dad …… in the garden

Czytaj więcej »

Czasowniki nieregularne

#angielski #czasownikinieregularne Czasowniki nieregularne w języku angielskim – jak je stosować w przeczeniach.Aby stosować czasowniki nieregularne w przeczeniach w języku angielskim, musisz używać odpowiedniej formy

Czytaj więcej »

Czasowniki nieregularne

#angielski #czasownikinieregularne Czasowniki nieregularne w języku angielskim – jak je stosować w pytaniach.Aby stosować czasowniki nieregularne w pytaniach w języku angielskim, należy pamiętać o odpowiedniej

Czytaj więcej »

Czasowniki nieregularne

#angielski #czasownikinieregularne W języku angielskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, które różnią się od regularnych czasowników w odmianie formy przeszłej oraz czasu przeszłego i czasownika biernego.

Czytaj więcej »

Czasowniki niregularne

#angielski #czasownikinieregularne Czasowniki o nieregularnej odmianie wprowadzane są już na zajęciach w szkole podstawowej, mimo to wiele osób wciąż ma problem z posługiwaniem się nimi.

Czytaj więcej »

Past Simple

#pastsimple#angielski Dzisiaj kolejna porcja ćwiczeń – pozwalających na opanowanie Present Simple 👏 Po więcej zapraszam tutaj : Exercise 1: Fill in the blanks with the correct

Czytaj więcej »

Past Simple

Dzisiaj praktyczne ćwiczenia oraz odpowiedzi – po więcej ćwiczeń zapraszam tutaj : Wstaw was/ were w poniższych zdaniach1. Mum and Dad …… in the garden

Czytaj więcej »